ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΕΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΟΛΟΣ - ΕΛΚΟΜ
(+30) 24210 78432
Κασσαβέτη 86, 38221, Βόλος, Ελλάδα
info@elkom.gr

ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΕΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΟΛΟΣ

 • ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΕΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΟΛΟΣ
 • SCADA, Βιοκαύσιμα
 • VERD Α.Ε. στην Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

ΣΥΣΤΗΜΑ SCADA ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΕΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΟΛΟΣ

Η εταιρία μας κλήθηκε να υλοποιήσει σύστημα συλλογής και εποπτικού ελέγχου (SCADA)
μονάδας ολεοχημικών στο εργοστάσιο της VERD Α.Ε. στην Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.
Το έργο αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού πίνακα ισχύος καθώς και πίνακα αυτοματισμού RIO.
Οι πίνακες τοποθετήθηκαν σε ζώνη ATEX οπότε θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν, είναι συνδεδεμένα στο PLC μέσω Barriers και φέρουν την κατάλληλη
αντιεκρηκτική προστασία. Αναλάβαμε την μελέτη για την κατασκευή του ηλεκτρικού κυκλώματος για την αυτόματη λειτουργία συστήματος.
Επίσης, η εταιρία μας ανέλαβε την μελέτη και την εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων, ενώ για την υλοποίηση του αυτοματισμού χρησιμοποιήθηκε υπάρχον εγκατεστημένο PLC S7-400Η της Siemens του εργοστασίου. Ο
περιφερειακός αυτός σταθμός συνδέεται και επικοινωνεί με το PLC μέσω πρωτόκολλου επικοινωνίας profibus και είναι Redundant όπως και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του εργοστασίου. Ο αυτοματισμός της μονάδας ολεοχημικών περιείχε εκτός από ψηφιακά σήματα,
πολλά αναλογικά εκ των οποία σε ορισμένα εφαρμόσαμε PID control.
Τέλος η εταιρία εγκατέστησε ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύστημα SCADA με δυνατότητα αναγγελίας σφαλμάτων καθώς και ιστορικού αυτών.

Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Απρίλιο του 2022.

Το έργο περιλάμβανε:
∙Μελέτη και κατασκευή πινάκων διανομής
∙Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού
∙Εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων
∙Μελέτη αυτοματισμού
∙Προγραμματισμό PLC (Siemens)
∙Εγκατάσταση συστήματος SCADA (TIA Portal)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα

We here to help you 24/7 with our experts

  1 +
  Completed Cases
  1 +
  Happy Customers
  1 +
  Expert Members

  CALL US

  (+30) 24210 78432