ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΕΛΚΟΜ
(+30) 24210 78432
Κασσαβέτη 86, 38221, Βόλος, Ελλάδα
info@elkom.gr

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • Μεταλλευτικές Εταιρείες, Industry, Services, Software, Hardware
 • RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, RONZI Ο.Ε., ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος παραγωγής προϊόντων τσιμέντου στις εγκαταστάσεις της εταιρίας RONZI Ο.Ε. στην Καρδίτσα.

Το σύστημα αποτελείται από:

 • 6 silos αδρανών (4 silos άμμου, 1 silo χαλίκι και 1 silo γαρμπίλι)
 • 4 δονητές (1 σε κάθε silo άμμου)
 • 1 ταινία αδρανών
 • 4 δονητές στην ταινία αδρανών
 • 1 αναβατήρα
 • 2 βίδες τσιμέντου
 • 1 silo ζύγισης τσιμέντου
 • 1 βαλβίδα εκφόρτωσης τσιμέντου
 • 1 φίλτρο τσιμέντου
 • 3 αντλίες ζύγισης χημικών
 • 1 αντλία νερού με παλμικό δοσομετρητή
 • 1 mixer
 • 2 πόρτες για την έξοδο του τελικού προϊόντος από το mixer
 • 2 αντλίες λαδιού που λειτουργούν παράλληλα με τις πόρτες του mixer
 • 1 δονητή στο silo συγκέντρωσης του έτοιμου προϊόντος

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα μέσω SCADA ενώ υπάρχει και μπουτονιέρα με την οποία γίνεται χειρισμός τοπικά. Ο χειριστής μέσω του SCADA έχει μία γενική εποπτεία του συστήματος και μπορεί να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς για την ορθή λειτουργία της παραγωγικής μονάδας. Υπάρχουν αποθηκευμένες συνταγές για το είδος του προϊόντος που θέλει να παραχθεί και έτσι μπορεί να επιλέξει/επιβεβαιώσει την συνταγή που θα εκτελεστεί. Έτσι λοιπόν όταν του έρχεται κάποια παραγγελία επιλέγει την κατάλληλη συνταγή και ξεκινά την παραγωγική διαδικασία. Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει ή να σταματήσει οποιονδήποτε κινήτηρα επιθυμεί στην χειροκίνητη λειτουργία και να αναγνωρίσει τυχόν σφάλματα που παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία. Τέλος στο SCADA εμφανίζονται κάποια κρίσιμα δεδομένα για την παραγωγική διαδικασία όπως η διάρκεια ανάμιξης, η κατανάλωση του mixer, τα ισοζύγια των αποθηκών, ο χρόνος επιτήρησης μιας επιμέρους διαδικασίας (ζύγιση ενός υλικού) κ.α. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από το Αύγουστο του 2010.

Το έργο περιλάμβανε:

 • Μελέτη και κατασκευή πίνακα αυτοματισμού
 • Προγραμματισμό και εγκατάσταση PLC (Mitsubishi)
 • Εγκατάσταση SCADA (Labview)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα

We here to help you 24/7 with our experts

  1 +
  Completed Cases
  1 +
  Happy Customers
  1 +
  Expert Members

  CALL US

  (+30) 24210 78432