ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ - ΕΛΚΟΜ
(+30) 24210 78432
Κασσαβέτη 86, 38221, Βόλος, Ελλάδα
info@elkom.gr

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

 • Αρχική Σελίδα
 • Portfolio
 • ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ
 • ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ
 • Μεταλλευτικές Εταιρείες, Industry, Services, Software, Hardware
 • S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού και την εγκατάσταση συστήματος SCADA στη Νέα Μονάδα Περλίτη, του εργοστασίου της S&B στα Βούδια της Μήλου. Ο χειρισμός της μονάδας γινόταν από ένα θρανίο ελέγχου και τα σήματα εμφανίζονταν στο Μιμικό διάγραμμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αλάρμ και των γεγονότων της μονάδας. Υλοποιήσαμε εκ νέου το πρόγραμμα αυτοματισμού της μονάδας και εγκαταστήσαμε νέο PLC, το οποίο συνδέθηκε μέσω Profibus με τους υπάρχοντες περιφερειακούς σταθμούς, ενώ για το χειρισμό εγκαταστήσαμε σύστημα SCADA. Η επιθυμία του πελάτη ήταν το σύστημα να είναι υβριδικό, να μπορεί δηλαδή να επιλέξει ο χειριστής της δυνατότητα χειρισμού είτε από το SCADA, είτε από το θρανίο ελέγχου (πάντα μέσω του προγράμματος του νέου PLC), ενώ διατηρήθηκε το Μιμικό διάγραμμα. Σε πρώτη φάση, η νέα CPU είχε SEND-RECEIVE επικοινωνία με κάποια υπάρχουσα CPU, ενώ στη συνέχεια οι λειτουργίες της υπάρχουσας CPU εντάχθηκαν στο πρόγραμμα της νέας. Στο χειριστήριο, για λόγους εφεδρείας, εγκαταστάθηκαν 2 υπολογιστές για το SCADA. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Ιούλιο του 2007, ενώ η ένταξη του προγράμματος της παλιάς CPU στη νέα έγινε τον Οκτώβριο του 2007.

Το έργο περιλάμβανε:

 • Εγκατάσταση και προγραμματισμό νέου PLC (Siemens)
 • Εγκατάσταση συστήματος SCADA (LabView)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα

We here to help you 24/7 with our experts

  1 +
  Completed Cases
  1 +
  Happy Customers
  1 +
  Expert Members

  CALL US

  (+30) 24210 78432