ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΝΩΝ - ΕΛΚΟΜ
(+30) 24210 78432
Κασσαβέτη 86, 38221, Βόλος, Ελλάδα
info@elkom.gr

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

 • ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΝΩΝ
 • Γερανοί, Εκσυγχρονισμός, Industry, Services, Software, Hardware
 • NewCo Ferronikeli, Κόσοβο | Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε., Καβάλα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΡΑΝΩΝ

Σε αυτό το σύνδεσμο δείτε χαρακτηριστικά έργων εκσυγχρονισμού ηλεκτρικών κυκλωμάτων και αυτοματισμού που έχουν υλοποιηθεί σε Γερανούς λιμένων, Αποθέτες και Παραλήπτες.

 • Εκσυγχρονισμός Γερανογέφυρας No2 στην NewCo Ferronikeli στο Κόσοβο.

Η εταιρία ολοκλήρωσε την τροποποίηση της λειτουργίας και της δεύτερης γερανογέφυρας 50+2×2,5TN στη βιομηχανία Newco Ferroniκeli στο Κόσοβο. Η γερανογέφυρα είναι της ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας ΡΟΚΑΣ όπως και η πρώτη, με έτος κατασκευής 2008 και η λειτουργία της απέκλειε τον ταυτόχρονο χειρισμό και των δυο γάντζων (κύριου και βοηθητικού).
Έτσι τροποποιήθηκε κατάλληλα η εγκατάσταση και το προγράμμα του PLC, ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα οι δυο γάντζοι, όπως και στην πρώτη γερανογέφυρα.

Η δεύτερη γερανογέφυρα βρίσκεται σε λειτουργία από το Δεκέμβριο του 2011.

Το έργο περιελάμβανε:

Επέκταση και προγραματισμό PLC (Telemecanique)
Εγκατάσταση χειριστηρίου (joystick)
Εγκατάσταση inverter
Ανακαλωδίωση και θέση σε λειτουργία

 

 • Εκσυγχρονισμός Γερανογέφυρας No1 στην NewCo Ferronikeli στο Κόσοβο.

Το παρόν έργο αφορά την τροποποίηση της λειτουργίας μιας γερανογέφυρας 50+2×2,5TN στη βιομηχανία Newco Ferroniκeli στο Κόσοβο. Η γερανογέφυρα είναι της εταιρείας ΡΟΚΑΣ με έτος ανακατασκευής το 2007. Η λειτουργία της γερανογέφυρας απέκλειε τον ταυτόχρονο χειρισμό και των δυο γάντζων (κύριου και βοηθητικού). Μας ανατέθηκε λοιπόν η μελέτη και η υλοποίηση της τροποποίησης της εγκατάστασης και του προγράμματος του PLC, ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητα οι δυο γάντζοι. Για να γίνει αυτό προστέθηκε ένα ακόμη χειριστήριο (joystick) στη θέση του χειριστή και ένα inverter που ελέγχει αποκλειστικά τον βοηθητικό γάντζο. Το inverter που υπήρχε και έλεγχε και τους δυο γάντζους (εναλλάξ με χρήση ενός επιλογικού διακόπτη) αφορά πλέον μόνο τον κύριο γάντζο.

Επίσης ήταν απαραίτητη η επέκταση του plc και η τροποποίηση του προγράμματός του, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις του συστήματος. Τέλος έγινε η τροποποίηση των υπαρχόντων σχεδίων, ώστε να περιλαμβάνουν τις αλλαγές που έχουν γίνει.

Η ολοκλήρωση της μετατροπής αυτής και η θέση σε λειτουργία του γερανού έγινε στο συντομότερο δυνατό χρόνο (λιγότερο από τρείς ημέρες) και είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα των χειριστών, αφού μειώθηκε ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών τους.

Το έργο περιλαμβάνει:

Μελέτη συστήματος για ανεξάρτητη λειτουργία
Επέκταση και προγραματισμό PLC (Telemecanique)
Εγκατάσταση χειριστηρίου (joystick)
Εγκατάσταση inverter
Ανακαλωδίωση και θέση σε λειτουργία

 

 • Εκσυγχρονισμός 2ου Γερανού Λιμένος της εταιρίας Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. στην Καβάλα.

Η εταιρία μας προέβει στον εκσυγχρονισμό των βοηθητικών κυκλωμάτων και του δεύτερου γερανού λιμένος στην Β.Φ.Λ. Ο γερανός αυτός είναι της ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας Caillard και παρουσίαζε τα ίδια προβλήματα όπως και ο πρώτος.

Έτσι αντικαταστήθηκε το παλιό βοηθητικό κύκλωμα και κατακευάστηκε πίνακας με PLC και το νέο βοηθητικό κύκλωμα. Επίσης τοποθετήθηκαν χειριστήρια ελαφρού τύπου κατάλληλα για βαριά βιομηχανία και ψηφιακή τερματική οθόνη αναγγελίας σφαλμάτων, η οποία δίνει την δυνατότητα στους γερανιστές αναγνώρισης ιστορικών σφαλμάτων.

Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2009.

Το έργο περιλαμβάνει:

Μελέτη και κατασκευή πλάτης-πίνακα
Εγκατάσταση και προγραματισμό PLC (Siemens)
Εγκατάσταση και προγραμματισμό HMI (WinCC flexible)
Μελέτη και εγκατάσταση χειριστηρίων.

 

 • Εκσυγχρονισμός 1ου Γερανού Λιμένος της εταιρίας Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. στην Καβάλα.

Το παρόν έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό των βοηθητικών κυκλωμάτων ενός εκ των δύο γερανών λιμένος στην Β.Φ.Λ. Ο γερανός είναι της γαλλικής κατασκευαστικής εταιρίας Caillard με έτος κατασκευής το 1964. Ο γερανός βρισκόταν σε λειτουργία αλλά παρουσίαζε πολλά προβλήματα λόγω της παλαιότητάς του. Έτσι, αναλάβαμε την μελέτη και τη σχεδίαση της μετατροπής μετά από επι τόπου εξακρίβωση των σχεδίων και της λειτουργίας του γερανού. Σκοπός ήταν η αντικατάσταση του παλιού βοηθητικού κυκλώματος με σύγχρονα υλικά και σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνολογία . Κατασκευάστηκε πλάτη-πίνακας στην οποία στηρίχθηκε το PLC και το νέο βοηθητικό κύκλωμα. Η μετατροπή του συστήματος έγινε με πολύ προσοχή και κάθε ζωτικής σημασίας προστασία διατηρήθηκε στο κυρίως βοηθητικό κύκλωμα εκτός PLC. Στο πρόγραμμα του PLC δόθηκε μεγάλη προσοχή, ώστε να μη χάνεται η δυνατότητα ηλεκτρικής πέδησης, παρά μόνο όταν παραστεί ανάγκη. Παλιότερα με κάποια ανωμαλία σε μία κίνηση κοβόταν η παροχή ρεύματος του γερανού με αποτέλεσμα ο χειριστής να χάνει τον έλεγχο του γερανού. Με το PLC δεν συμβαίνει αυτό αλλά οποιαδήποτε ανωμαλία σε μία κίνηση αντιμετωπίζεται με την διακοπή της συγκεκριμένης κίνησης. Επίσης αντικαταστήθηκαν τα παλιά χειριστήρια που χρησιμοποιούσαν οι χειριστές με νέα ελαφρού τύπου κατάλληλα για βαριά βιομηχανία. Στην καμπίνα τοποθετήθηκε ψηφιακή τερματική οθόνη αναγγελίας σφαλμάτων, η οποία δίνει την δυνατότητα στους γερανιστές, αναγνώρισης τυχόν προβλημάτων και ιστορικών στοιχείων. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2008.

Το έργο περιλαμβάνει:

Μελέτη και κατασκευή πλάτης-πίνακα

Εγκατάσταση και προγραματισμό PLC (Siemens)

Εγκατάσταση και προγραμματισμό HMI (WinCC flexible)

Μελέτη και εγκατάσταση χειριστηρίων

 • Εκσυγχρονισμός Γερανού Λιμένος φόρτωσης Α1 900t/h στην ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο.
 • Εκσυγχρονισμός Γερανού Λιμένος εκφόρτωσης 16t στην Agroinvest Α.Ε. στο Αχλάδι Φθιώτιδας.
 • Εκσυγχρονισμός Αποθέτη Κάρβουνου 1200t/h στην ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Μιλάκι Ευβοίας.
 • Εκσυγχρονισμός Αποθέτη και Παραλήπτη Ορυκτών στην ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο.
 • Μελέτη και υλοποίηση αυτοματισμού συστήματος φόρτωσης σε Νέο Σιλό στην ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Βόλο.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα

We here to help you 24/7 with our experts

  1 +
  Completed Cases
  1 +
  Happy Customers
  1 +
  Expert Members

  CALL US

  (+30) 24210 78432