ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ - ΕΛΚΟΜ
(+30) 24210 78432
Κασσαβέτη 86, 38221, Βόλος, Ελλάδα
info@elkom.gr

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

 • Αρχική Σελίδα
 • Portfolio
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ
 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ
 • Μεταλλευτικές Εταιρείες, Industry, Services, Hardware, Software
 • S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA S&B MINERALS, ΜΗΛΟΣ

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος συστήματος αυτοματισμού και την εγκατάσταση συστήματος SCADA στη Διακίνηση Περλίτη, του εργοστασίου της S&B στα Βούδια της Μήλου. Ο χειρισμός της μονάδας (επιλογές σιλό προορισμού και χειρισμός μηχανημάτων) γινόταν από ένα θρανίο ελέγχου και τα σήματα εμφανίζονταν στο Μιμικό διάγραμμα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των αλάρμ και των γεγονότων της μονάδας. Υλοποιήσαμε εκ νέου το πρόγραμμα αυτοματισμού της μονάδας και εγκαταστήσαμε νέο PLC, το οποίο συνδέθηκε μέσω Profibus με τους υπάρχοντες περιφερειακούς σταθμούς, ενώ για το χειρισμό εγκαταστήσαμε σύστημα SCADA. Στόχος του συστήματος ήταν να διασφαλίσουμε τις επιλογές των σιλό προορισμού, ώστε να αποφευχθεί η ανάμειξη διαφορετικών ποιοτήτων, κάτι που θα οδηγούσε στην αχρήστευση μεγάλων ποσοτήτων παραγωγής. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα προ-επιλογής των εν δυνάμει προορισμών από τον προϊστάμενο του συστήματος, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανάμειξης διαφορετικών ποιοτήτων. Το σύστημα SCADA αντικατέστησε πλήρως το προηγούμενο σύστημα χειρισμού, και η εξοικείωση των χειριστών με το νέο περιβάλλον ήταν άμεση. Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2007.
Το έργο περιλάμβανε:

Εγκατάσταση και προγραμματισμό νέου PLC (Siemens)

Εγκατάσταση συστήματος SCADA (LabView)

ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA SB MINERALS ΜΗΛΟΣ 3

ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA SB MINERALS ΜΗΛΟΣ 2

ΠΕΡΛΙΤΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA SB MINERALS ΜΗΛΟΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα

We here to help you 24/7 with experts

  1 +
  Completed Cases
  1 +
  Happy Customers
  1 +
  Expert Members

  CALL US

  (+30) 24210 78432