ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, CONVEYOR BELT TECHNOLOGIES HELLAS MIKE
(+30) 24210 78432
Κασσαβέτη 86, 38221, Βόλος, Ελλάδα
info@elkom.gr

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ – ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, CONVEYOR BELT TECHNOLOGIES HELLAS MIKE

  • Αρχική Σελίδα
  • Portfolio
  • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ – ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ, CONVEYOR BELT TECHNOLOGIES HELLAS MIKE

Το έργο αφορά το σύστημα αυτόματης γραμμής βουλκανισμού και τη θέση σε λειτουργία “με το κλειδί στο χέρι”, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας CONVEYOR BELT TECHNOLOGIES HELLAS MIKE στη Α’ ΒΙ.ΠΕ. στον Βόλο. Για τον έλεγχο των κινητήρων του συστήματος εγκαταστάθηκε ηλεκτρολογικός πίνακας που αποτελούνται από πεδία ισχύος και πεδίο αυτοματισμού PLC.  Πολλοί κινητήρες οδηγούνται με Inverter και έτσι στήθηκε δίκτυο Profinet ώστε να επιτευχθεί επικοινωνία με το PLC. . Το πρόγραμμα του PLC αναπτύχθηκε στο TIA V16 της Siemens. Στην γραμμή παραγωγής εγκαταστάθηκαν όργανα (παλμογεννήτριες, μετρητές πάχους, θερμοστοιχεία κ.α.) για τον πλήρη έλεγχο του συστήματος. Κατά μήκος της γραμμής παραγωγής τοποθετήθηκαν πινακίδια με HMI, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένου χειρισμού των τμημάτων της γραμμής παραγωγής όπου και αν κριθεί αυτός απαραίτητος. Ο κεντρικός χειρισμός γίνεται από ένα HMI 15” το οποίο τοποθετήθηκε κεντρικά στην γραμμή παραγωγής. Σε όλα τα HMIs εμφανίζονται και αναγγέλλονται alarms και συμβάντα.

Το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Νοέμβριο του 2022.

Το έργο περιελάμβανε:

  • Μελέτη και κατασκευή πίνακα ισχύος και αυτοματισμού
  • Εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων
  • Μελέτη αυτοματισμού
  • Εγκατάσταση πίνακα με συνολικές διαστάσεις 8800x2100x500mm με το απαιτούμενο διακοπτικό υλικό της εταιρίας Siemens
  • Προγραμματισμό PLC S7-1500  (Siemens)
  • Προγραμματισμό εννέα ΗΜΙs (Weintek)
  • Παραμετροποίηση είκοσι δύο Inverters (Schneider και LS) με κάρτες δικτύου Profinet