Δικτύου Επικοινωνίας Όλων των Υποσταθμών του Μετρό της Αθήνας 1

This project, that we undertook as subcontractors of the main contractor ALSTOM Transport S.A., concerns the upgrade of the whole communication network of all substations of the Athens Metro, being in total 76, with the Control Center of Syntagma, and is part of the project  “the extension of  line 3 – Xaidari – Piraeus”. This project started at 2013 and was completed in 2017.