ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΕΡΒΟΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ