Γ. Παγώνη 2, Βόλος, 38221, Ελλάδα
+(30) 24210 78432
info@elkom.gr
wapco01_f-1.jpg

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΥΛΟΥ ΦΑΡΙΝΑΣ ΣΕ ΜΥΛΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ WAPCO, EWEKORO (ΝΙΓΗΡΙΑ)

Το έργο αφορά τη μετατροπή Μύλου Φαρίνας σε Μύλο Τσιμέντου (Cement Mill 7) στο εργοστάσιο του Ewekoro της εταιρίας Wapco (μέλος του ομίλου Lafarge), στη Νιγηρία. Πρόκειται για ένα turn-key έργο, όπου συμμετείχαμε ως υπεργολάβοι της ΕΒΙΕΣΚ, η οποία ανέλαβε τις μηχανολογικές εργασίες. Ουσιαστικά η εγκατάσταση ήταν καινούρια, αφού το μόνο που διατηρήθηκε από τον παλιό Μύλο Φαρίνας ήταν οι εγκαταστάσεις του Μύλου (έδρανα και κινητήρας). Υλοποιήσαμε ένα κατανεμημένο σύστημα, με 2 πίνακες διανομής, καθώς και 2 περιφερειακούς σταθμούς PLC, συνδεδεμένους με δίκτυο ControlNet, κάτι που οδήγησε στη μείωση του όγκου των καλωδίων, αλλά και διευκόλυνε τη συντήρηση της μονάδας. Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από το Φεβρουάριο του 2007.

Το έργο περιλάμβανε:

  • Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων διανομής
  • Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση πινάκων αυτοματισμού
  • Ηλεκτρολογική μελέτη και εγκατάσταση Χαμηλής Τάσης
  • Μελέτη αυτοματισμού και εγκατάσταση οργάνων
  • Εγκατάσταση και προγραμματισμό PLC (Allen-Bradley)
  • Εγκατάσταση συστήματος SCADA (RS-View)

Date :

6 Αυγούστου 2018
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση