ΣΙΔΗΡΟΝΙΚΕΛΙΟΥ 12 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ SCADA NEWCO FERRONIKELI GLOGOVAC ΚΟΣΟΒΟ FRONT

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό της μονάδας των Μεταλλακτών Σιδηρονικελίου (Converters) του εργοστασίου της Newco Ferronikeli στην πόλη Glogovac του Κοσόβου. Το εργοστάσιο ξεκίνησε την επαναλειτουργία του το 2007, μετά από περίπου 10 χρόνια στάσης, με αποτέλεσμα το παλαιό σύστημα αυτοματισμού των Converters, που είχε εγκατασταθεί το 1980, να χρειάζεται σοβαρές επεμβάσεις για να μπει σε λειτουργία. Η λύση ήταν η ολική αντικατάσταση του παλαιού συστήματος, η κατασκευή νέων πινάκων διανομής, η εγκατάσταση νέων οργάνων, η εγκατάσταση PLC για τον έλεγχο των μηχανημάτων και συστήματος SCADA για το χειρισμό. Με την εγκατάσταση 2 πινάκων διανομής και 8 περιφερειακών σταθμών PLC, συνδεδεμένων σε δίκτυο Profibus, αφενός μειώσαμε σε μεγάλο βαθμό τον όγκο των καλωδίων και αφετέρου μέσω αυτού του κατανεμημένου συστήματος έγινε πιο εύκολη η συντήρηση της μονάδας. Οι σταθμοί αυτοί ελέγχονται από 2 CPU, με hardware redundancy –σε περίπτωση σφάλματος σε αυτή που βρίσκεται σε λειτουργία αναλαμβάνει αυτόματα η άλλη, χωρίς την παραμικρή διακοπή στη λειτουργία.Επίσης, εγκαταστήσαμε 2 περιφερειακούς σταθμούς χειρισμού –έναν για κάθε Converter, όπου δίνεται η δυνατότητα, αν το επιτρέψει ο χειριστής που βρίσκεται στο control room, να υπάρχει πρόσβαση στο SCADA τοπικά!Στο χειριστήριο εγκαταστάθηκαν 2 υπολογιστές για το SCADA, οι οποίοι βρίσκονται ταυτόχρονα σε λειτουργία για λόγους εφεδρείας. Το έργο έγινε σε δύο στάδια, με διαφορά 1 μήνα μεταξύ τους. Σε πρώτη φάση τέθηκε σε λειτουργία ο Converter 1 και στη συνέχεια έγινε η εγκατάσταση στον Converter 2.Η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία από τον Οκτώβριο του 2007.

Το έργο περιλάμβανε:

  • Μελέτη και κατασκευή πινάκων διανομής
  • Μελέτη και κατασκευή πινάκων αυτοματισμού
  • Ηλεκτρολογική μελέτη Χαμηλής Τάσης
  • Μελέτη αυτοματισμού
  • Εγκατάσταση και προγραμματισμό PLC (Siemens)
  • Εγκατάσταση συστήματος SCADA (LabView)