ΔΗΜΟΙ

  • Σύστημα SCADA για την παρακολούθηση αντλιοστασίων και δεξαμενών για την ΔΕΥΑΜ Βόλου.
  • Πλήρες σύστημα ελέγχου και χειρισμού (SCADA) για την εταιρία ΕΛΓΕΚ Περιβάλλοντος Ο.Ε. για τον έλεγχο της διαδικασίας χώνευσης στο βιολογικό καθαρισμό της ΔΕΥΑ Λάρισας.
  • Αυτόματος έλεγχος μέσω PLC υπερεκχειλιστή για τη μέτρηση ροής υδάτων στην εταιρία ΔΕΥΑΜ Βόλου.