ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCRUBBER NEWCO FERRONIKELI FRONT

Το έργο αφορά την αυτοματοποίηση του συστήματος Scrubber της μονάδας, το οποίο μέχρι πρότινος λειτουργούσε συνδυάζοντας κλασικό αυτοματισμό και χειροκίνητες λειτουργίες του PLC. Με το νέο σύστημα, ελέγχονται αυτόματα τα κυκλώματα νερού και λάσπης, κάτι που περιλαμβάνει και την αυτόματη θέση σε λειτουργία των εφεδρικών κυκλωμάτων σε περίπτωση σφάλματος. Ο χειρισμός γίνεται από συνδυασμό SCADA και οθόνης αφής. Για τη μετάβαση στο νέο σύστημα δεν απαιτήθηκε διακοπή της λειτουργίας, αφού έγινε χρήση των εφεδρικών κυκλωμάτων.

Το commissioning του συστήματος διήρκεσε 3 ημέρες.

To έργο περιλάμβανε:

  • Κατασκευή πινάκων ελέγχου αντλιών νερού και λάσπης
  • Επέκταση και προγραμματισμό PLC (SIEMENS)
  • Υλοποίηση SCADA και HMI (SIEMENS)
  • Θέση σε λειτουργία