ΕΡΓΑ ΣΕ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

  • Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA), στα βαφεία ΒΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Σίνδος Θεσσαλονίκη.
  • Σύστημα SCADA για τον έλεγχο μονάδας παραγωγής χημικών στο εργοστάσιο της εταιρίας ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. στην Κομοτηνή.
  • Εκσυγχρονισμός 8 μηχανών βαφής υφασμάτων στη βιομηχανία ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Ε. στη Λάρισα.