έργα σε μεταλλουργικές εταιρείες 2

  • SCADA ηλεκτροκαμίνου σιδηρομαγγανίου, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Βόλος.
  • SCADA ερευνητικού φούρνου πλάσματος, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., Βόλος.
  • Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) σε 3 κλιβάνους (βολταϊκού τόξου, ηλεκτρικό και αερίου) χυτηρίων, BMTE A.E., ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.
  • Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση, προγραμματισμός PLC και θέση σε λειτουργία εναλλάκτη θερμότητας στην εταιρία ΛΑΡΚΟ στη Λάρυμνα.
  • Παρακολούθηση παραγωγής στην εταιρία ΙΝΤΡΑΜΕΤ στη Λάρισα.
  • Σύστημα ελέγχου και αυτοματισμός μέσω PLC διαδικασίας χύτευσης για την εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ στο Κιλκίς.