ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  • Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA) με 12 σταθμούς PLCs S7 & S5 της SIEMENS S.A. συνδεδεμένους σε δίκτυο, ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε., εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας, Καρδίτσα.
  • Σύστημα SCADA στο εργοστάσιο παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε. στον Αλμυρό Μαγνησίας.
  • Σύστημα συλλογής, επεξεργασίας δεδομένων και ελέγχου λειτουργίας (SCADA) πλήρους μονάδας παραγωγής μανιταριών για το ΚΤΗΜΑ ΚΡΙΣΤΟΝΗ στο Κιλκίς.
  • SCADA παρακολούθησης συνθηκών σε θαλάμους καλλιέργειας μανιταριών του ΕΘΥΑΓΙΕ στη Λάρισα.
  • Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA), ΛΑΔΑΣ Α.Ε. εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας, στα Φάρσαλα.
  • Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA), LACONT Α.Ε. εργοστάσιο επεξεργασίας τομάτας, στη Λάρισα.
  • Σύστημα συλλογής πληροφοριών & εποπτικού ελέγχου (SCADA), ΕΑΣ Τρικάλων, εργοστάσιο γάλακτος, στα Τρίκαλα.
  • Αυτοματισμός με PLC στο βιολογικό καθαρισμό αποβλήτων, βιομηχανία αναψυκτικών ΕΨΑ Α.Ε. στην Αγριά Βόλου.